Інженерно-геологічні вишукування

Інженерно-геологічні вишукування - вид діяльності в рамках інженерної геології.

Застосовується даний комплекс робіт для проектування і будівництва будівель та споруд різного призначення.

Крім того інженерно-геологічні вишукування проводять для того щоб:

  • встановити характеристики інженерно-геологічних умов ділянки (території) відведеної для будівництва;
  • надати вихідні дані для вибору і розрахунку фундаменту і подальшого проектування будівлі або споруди;
  • в разі використання типового проекту адаптувати його до інженерно-геологічними умовами конкретної ділянки;
  • спрогнозувати зміни інженерно-геологічних умов ділянки під впливом природних і техногенних факторів на період будівництва та експлуатації;
  • визначити вплив об'єкта будівництва на геологічне середовище з метою попередження його негативного впливу на життя людей, об'єкти соціальної та техногенного середовища;
  • надати дані для проектів (заходів) щодо захисту від несприятливих і небезпечних інженерно-геологічних процесів.

У розвинених країнах інженерно-геологічні вишукування є обов'язковим етапом передпроектних, проектних, а в деяких випадках і будівельних робіт. У тому чи іншому вигляді вони були відомі і успішно застосовувалися на практиці древніми римлянами і єгиптянами при будівництві пірамід, міст і акведуків. Виконання інженерно-геологічних вишукувань (за видами, структурі, формі підсумкових документів) регламентується нормативними документами. Як показує практика, в Україні відступ від норм і правил, скорочення або ігнорування інженерно-геологічних вишукувань замовниками і (або) виконавцями проектних і будівельних робіт призводить до помилок будівництва та аварій. Причому найчастіше вартість робіт нульового циклу просто завищується внаслідок вибору витратних проектних рішень.

Попередні інженерно-геологічні вишукування можуть проводитися на етапі вибору місця для забудови. Дуже часто основні інженерно-геологічні вишукування проводять на етапі підготовки техніко-економічного обґрунтування проекту і безпосередньо перед проектуванням. При підготовці окремого робочого проекту або робочих креслень, а також в процесі будівництва вони можуть доповнюватися.

У процесі інженерно-геологічні вишукувань проводяться наступні роботи:

  • польові (буріння, проходка шурфів, відбір зразків, польові геофізичні випробувань тощо);
  • лабораторні (аналіз фізичних, міцнісних і деформаційних властивостей ґрунтів, хімічного складу підземних вод тощо);
  • камеральні (побудова розрізів, статистична обробка результатів лабораторних аналізів, ін.).

Чому нам довіряють:

Виконання робіт у найкоротший термін

Виконання робіт у найкоротший термін

Якісне обслуговування кожного клієнта

Якісне обслуговування кожного клієнта

Багаторічний досвід роботи

Багаторічний досвід роботи